محسن پرسیده شده 1 سال قبل

با سلام
بعد از راه اندازی سرور Exchange در سازمان این سرور به درستی کار میکرد تا زمانی که سرور بر اثر نوسان برق خاموش شد و بعد راه اندازی با پیام خطای زیر بر روی پروتکل Imap&Pop3 مواجه شدم چه از داخل سازمان چه از بیرون بدون اندکی تامل پیام خطا در هنگام تنظیم ظاهر میشود.تمام سرویس ها ریستارت گردیده همچنین پورت های مختلف تست گردیده و در کنترل پنل Exchange هم در منوی سرور بر روی سرور تغییرات بر روی pop&Imap ایجاد گردید ولی مشکل حل نگردید فقط پروتکل خود Exchange Sync میشود و کار میکند.حتی certificate جدید هم ساختم تغییری ایجاد نگردید.
Log onto incoming mail server (IMAP): A secure connection to the server cannot be established.

1 پاسخ
آواگستر عضو سایت پاسخ داده شده 1 سال قبل

با سلام
دستورات وExchange میباشد که شما باید از طریق پاورشل سرور Popproxy and imapproxyمشکل بوجود امده برای قطعی ۲ سرویس
مراحل زیر را طی کرده تا مشکل حل شود.

۱-Run Exchange Management Shell
۲-Get-ServerComponentState -Identity (Name of Exchange server)
۳-After This command you see the service popproxy and imapproxy in the inactive mod now you should run the service with the command below.
۴-Set-ServerComponentState -Identity exchange.barang-co.com -Component PopProxy -State Active -Requester HealthAPI
۵-Set-ServerComponentState -Identity exchange.barang-co.com -Component Imapproxy-State Active -Requester HealthAPI
۶-Now you can config you outlook with this two protocol.