نصب سرور (Server): نصب انواع سرور و سرویس دهنده های شبکه همراه با پیکربندی کامل و امن سازی جهت جلوگیری از حملات و هک شدن و رمز شدن اطلاعات .

نصب سرورهای ماکروسافت : نصب سرور ۲۰۱۹ ، نصب سرور ۲۰۱۶ و …

نصب سرور DHCP : سرور DHCP جهت دادن IP به تجهیزات شبکه و کامپیوتر

نصب سرور DNS : سرویس تبدیل نام به IP

نصب سرور Active Directory : سرویس دامین جهت مدیریت و ورود به سیستم یکپارچه سیستم ها و افزایش امنیت و اعمال محدودیت های مرکزی

نصب سرور ایمیل : سرویس ایمیل ( پست الکترونیک) جهت ارسال و دریافت ایمیل

نصب سرورهای لینوکس : نصب سرور Linux , CentOS , …

نصب سرور های ناول (Novell) : نصب سرورهای ناول ۳ و ۴ و ۵ و ۶٫۵ که بیشتر مورد استفاده در نرم افزارهای مالی قدیمی می باشد. این سیستم عامل در سال ۲۰۰۹ بطور کامل از مدار تولید خارج شده ولی در بعضی سازمان ها همچنان مورد استفاده قرار می گیرد.