علی پرسیده شده 2 سال قبل

سلام
چطور میشه فایلهای پرحجم رو در لینوکس لیست کرد؟

1 پاسخ
آواگستر عضو سایت پاسخ داده شده 2 سال قبل

با استفاده از دستور زیر 5  دایرکتوری پرحجم در دایرکتوری home لیست می شود :
du -a /home | sort -n -r | head -n 5
با استفاده از دستور زیر 5 فایل با بیشترین حجم لیست می شود :
find -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 5