با استفاده از فایروال در شبکه علاوه بر افزایش امنیت و جلوگیری از حملات محاجمین و انتشار ویروس ، میتوان مصرف اینترنت را زمانبندی و مدیریت نمود. از دیگر مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

مانبتورینگ ترافیک عبوری

امکان گزارش گیری نحوه مصرف اینترنت

امکان استفاده از یک Public IP برای مصارف گوناگون